ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง ระยะที่ 2

หน่วยงาน กรมการข้าว

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง ระยะที่ 2
นักวิจัย : เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ , สกุล มูลคำ , ศิวะพงศ์ นฤบาล , สุวัฒน์ เจียระคงมั่น , สุทธกานต์ ใจกาวิล
คำค้น : ข้าว , ปรับปรุงพันธุ์ , สภาพไร่ , นาที่สูง , ความมั่นคงของประเทศ , ความมั่นคงด้านอาหาร
หน่วยงาน : กรมการข้าว
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ , สกุล มูลคำ , ศิวะพงศ์ นฤบาล , สุวัฒน์ เจียระคงมั่น , สุทธกานต์ ใจกาวิล . (2556). การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว.
เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ , สกุล มูลคำ , ศิวะพงศ์ นฤบาล , สุวัฒน์ เจียระคงมั่น , สุทธกานต์ ใจกาวิล . 2556. "การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว.
เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ , สกุล มูลคำ , ศิวะพงศ์ นฤบาล , สุวัฒน์ เจียระคงมั่น , สุทธกานต์ ใจกาวิล . "การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว, 2556. Print.
เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ , สกุล มูลคำ , ศิวะพงศ์ นฤบาล , สุวัฒน์ เจียระคงมั่น , สุทธกานต์ ใจกาวิล . การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว; 2556.