ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่นาน้ำฝน

หน่วยงาน กรมการข้าว

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่นาน้ำฝน
นักวิจัย : สุทธกานต์ ใจกาวิล , เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์
คำค้น : ข้าว , ปรับปรุงพันธุ์ , นาน้ำฝน , สภาพแล้ง , น้ำท่วม , ดินเปรี้ยว , ดินเค็ม , โรค , แมลงศัตรู
หน่วยงาน : กรมการข้าว
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธกานต์ ใจกาวิล , เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ . (2553). การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่นาน้ำฝน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว.
สุทธกานต์ ใจกาวิล , เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ . 2553. "การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่นาน้ำฝน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว.
สุทธกานต์ ใจกาวิล , เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ . "การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่นาน้ำฝน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว, 2553. Print.
สุทธกานต์ ใจกาวิล , เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ . การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่นาน้ำฝน. กรุงเทพมหานคร : กรมการข้าว; 2553.