ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และพืชผักพื้นบ้านของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และพืชผักพื้นบ้านของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
นักวิจัย : สุวิมล กะตากูล , ณัฐณิชา ทวีแสง , ปิ่นธิดา ณ ไธสง , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , การัณย์ พรหมเทพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิมล กะตากูล , ณัฐณิชา ทวีแสง , ปิ่นธิดา ณ ไธสง , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , การัณย์ พรหมเทพ . (2559). ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และพืชผักพื้นบ้านของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
สุวิมล กะตากูล , ณัฐณิชา ทวีแสง , ปิ่นธิดา ณ ไธสง , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , การัณย์ พรหมเทพ . 2559. "ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และพืชผักพื้นบ้านของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
สุวิมล กะตากูล , ณัฐณิชา ทวีแสง , ปิ่นธิดา ณ ไธสง , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , การัณย์ พรหมเทพ . "ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และพืชผักพื้นบ้านของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2559. Print.
สุวิมล กะตากูล , ณัฐณิชา ทวีแสง , ปิ่นธิดา ณ ไธสง , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , การัณย์ พรหมเทพ . ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และพืชผักพื้นบ้านของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2559.