ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : การัณย์ พรหมเทพ , สุวิมล กะตากุล , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , ณัฐณิชา ทวีแสง , ปิ่นธิดา ณ ไธสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
การัณย์ พรหมเทพ , สุวิมล กะตากุล , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , ณัฐณิชา ทวีแสง , ปิ่นธิดา ณ ไธสง . (2559). การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
การัณย์ พรหมเทพ , สุวิมล กะตากุล , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , ณัฐณิชา ทวีแสง , ปิ่นธิดา ณ ไธสง . 2559. "การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
การัณย์ พรหมเทพ , สุวิมล กะตากุล , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , ณัฐณิชา ทวีแสง , ปิ่นธิดา ณ ไธสง . "การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2559. Print.
การัณย์ พรหมเทพ , สุวิมล กะตากุล , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , ณัฐณิชา ทวีแสง , ปิ่นธิดา ณ ไธสง . การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2559.