ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย , โสฬส สมบัติ , เอกบุตร อยู่สุข , ธวัชชัย ประหยัดวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย , โสฬส สมบัติ , เอกบุตร อยู่สุข , ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ . (2562). การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย , โสฬส สมบัติ , เอกบุตร อยู่สุข , ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ . 2562. "การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย , โสฬส สมบัติ , เอกบุตร อยู่สุข , ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ . "การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2562. Print.
ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย , โสฬส สมบัติ , เอกบุตร อยู่สุข , ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ . การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2562.