ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก
นักวิจัย : วิเชียร แซ่เฮ้ง , นาย นัฐพงษ์ ทองปาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร แซ่เฮ้ง , นาย นัฐพงษ์ ทองปาน . (2562). การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
วิเชียร แซ่เฮ้ง , นาย นัฐพงษ์ ทองปาน . 2562. "การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
วิเชียร แซ่เฮ้ง , นาย นัฐพงษ์ ทองปาน . "การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2562. Print.
วิเชียร แซ่เฮ้ง , นาย นัฐพงษ์ ทองปาน . การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2562.