ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว
นักวิจัย : ณัฐณิชา ทวีแสง , สุวิมล กะตากูล , ทศพล สุธาสิริทรัพย์ , จักรกฤช ศรีละออ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐณิชา ทวีแสง , สุวิมล กะตากูล , ทศพล สุธาสิริทรัพย์ , จักรกฤช ศรีละออ . (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ณัฐณิชา ทวีแสง , สุวิมล กะตากูล , ทศพล สุธาสิริทรัพย์ , จักรกฤช ศรีละออ . 2558. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ณัฐณิชา ทวีแสง , สุวิมล กะตากูล , ทศพล สุธาสิริทรัพย์ , จักรกฤช ศรีละออ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2558. Print.
ณัฐณิชา ทวีแสง , สุวิมล กะตากูล , ทศพล สุธาสิริทรัพย์ , จักรกฤช ศรีละออ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2558.