ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : สุวิมล กะตากูล , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม , วารินทร์ รักษาเพชร , ณัฐณิชา ทวีแสง , ทศพล สุธาสิริทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิมล กะตากูล , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม , วารินทร์ รักษาเพชร , ณัฐณิชา ทวีแสง , ทศพล สุธาสิริทรัพย์ . (2555). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
สุวิมล กะตากูล , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม , วารินทร์ รักษาเพชร , ณัฐณิชา ทวีแสง , ทศพล สุธาสิริทรัพย์ . 2555. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
สุวิมล กะตากูล , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม , วารินทร์ รักษาเพชร , ณัฐณิชา ทวีแสง , ทศพล สุธาสิริทรัพย์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2555. Print.
สุวิมล กะตากูล , จินดารัตน์ โตกมลธรรม , สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม , วารินทร์ รักษาเพชร , ณัฐณิชา ทวีแสง , ทศพล สุธาสิริทรัพย์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2555.