ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคเหนือ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคเหนือ
นักวิจัย : ประกอบชัย ถมเพชร , วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์
คำค้น : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประกอบชัย ถมเพชร , วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ . (2562). ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคเหนือ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ประกอบชัย ถมเพชร , วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ . 2562. "ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคเหนือ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ประกอบชัย ถมเพชร , วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ . "ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคเหนือ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2562. Print.
ประกอบชัย ถมเพชร , วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ . ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคเหนือ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2562.