ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองเชิงสาเหตุการยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินแบบ QR Code ของผู้บริโภคในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองเชิงสาเหตุการยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินแบบ QR Code ของผู้บริโภคในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
นักวิจัย : พงศ์ศิริ ขันแก้ว
คำค้น : แบบจำลองเชิงสาเหตุ , ผู้บริโภค
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์ศิริ ขันแก้ว . (2562). แบบจำลองเชิงสาเหตุการยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินแบบ QR Code ของผู้บริโภคในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พงศ์ศิริ ขันแก้ว . 2562. "แบบจำลองเชิงสาเหตุการยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินแบบ QR Code ของผู้บริโภคในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พงศ์ศิริ ขันแก้ว . "แบบจำลองเชิงสาเหตุการยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินแบบ QR Code ของผู้บริโภคในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2562. Print.
พงศ์ศิริ ขันแก้ว . แบบจำลองเชิงสาเหตุการยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินแบบ QR Code ของผู้บริโภคในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2562.