ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้องสีทองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้องสีทองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ สุวรรณ , สามชัย จิระภัทรศิลป , บุตรี กาเด็น , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , สุชาดา เมฆพัฒน์
คำค้น : การออกแบบผังโรงงาน , ลำไยอบแห้งเนื้องสีทอง , วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ สุวรรณ , สามชัย จิระภัทรศิลป , บุตรี กาเด็น , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , สุชาดา เมฆพัฒน์ . (2562). การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้องสีทองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ศุภลักษณ์ สุวรรณ , สามชัย จิระภัทรศิลป , บุตรี กาเด็น , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , สุชาดา เมฆพัฒน์ . 2562. "การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้องสีทองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ศุภลักษณ์ สุวรรณ , สามชัย จิระภัทรศิลป , บุตรี กาเด็น , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , สุชาดา เมฆพัฒน์ . "การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้องสีทองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2562. Print.
ศุภลักษณ์ สุวรรณ , สามชัย จิระภัทรศิลป , บุตรี กาเด็น , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , สุชาดา เมฆพัฒน์ . การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้องสีทองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2562.