ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าขนาดเล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าขนาดเล็ก
นักวิจัย : ณภาคม ศรีคช , บัญชา ค้งตระกูล
คำค้น : การทดสอบสมรรถนะ , รูปแบบแกมม่า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณภาคม ศรีคช , บัญชา ค้งตระกูล . (2561). การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าขนาดเล็ก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ณภาคม ศรีคช , บัญชา ค้งตระกูล . 2561. "การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าขนาดเล็ก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ณภาคม ศรีคช , บัญชา ค้งตระกูล . "การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าขนาดเล็ก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2561. Print.
ณภาคม ศรีคช , บัญชา ค้งตระกูล . การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าขนาดเล็ก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2561.