ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ.2561 (พื้นที่ภาคเหนือ)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ.2561 (พื้นที่ภาคเหนือ)
นักวิจัย : พิเชษฐ์ ทานิล , นิติพัฒน์ จอมมงคล , วิบูลย์ จันทรมณี
คำค้น : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิเชษฐ์ ทานิล , นิติพัฒน์ จอมมงคล , วิบูลย์ จันทรมณี . (2561). การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ.2561 (พื้นที่ภาคเหนือ).
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พิเชษฐ์ ทานิล , นิติพัฒน์ จอมมงคล , วิบูลย์ จันทรมณี . 2561. "การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ.2561 (พื้นที่ภาคเหนือ)".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พิเชษฐ์ ทานิล , นิติพัฒน์ จอมมงคล , วิบูลย์ จันทรมณี . "การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ.2561 (พื้นที่ภาคเหนือ)."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2561. Print.
พิเชษฐ์ ทานิล , นิติพัฒน์ จอมมงคล , วิบูลย์ จันทรมณี . การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ.2561 (พื้นที่ภาคเหนือ). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2561.