ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนเพื่อผลิตชาดำอินทรีย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนเพื่อผลิตชาดำอินทรีย์
นักวิจัย : นิติพัฒน์ จอมมงคล , พิเชษฐ์ ทานิล , เลอศักดิ์ บุญทัน
คำค้น : เครื่องผึ่งใบชา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิติพัฒน์ จอมมงคล , พิเชษฐ์ ทานิล , เลอศักดิ์ บุญทัน . (2559). การพัฒนาเครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนเพื่อผลิตชาดำอินทรีย์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นิติพัฒน์ จอมมงคล , พิเชษฐ์ ทานิล , เลอศักดิ์ บุญทัน . 2559. "การพัฒนาเครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนเพื่อผลิตชาดำอินทรีย์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นิติพัฒน์ จอมมงคล , พิเชษฐ์ ทานิล , เลอศักดิ์ บุญทัน . "การพัฒนาเครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนเพื่อผลิตชาดำอินทรีย์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2559. Print.
นิติพัฒน์ จอมมงคล , พิเชษฐ์ ทานิล , เลอศักดิ์ บุญทัน . การพัฒนาเครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนเพื่อผลิตชาดำอินทรีย์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2559.