ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเถอหางดง จังหวีดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเถอหางดง จังหวีดเชียงใหม่
นักวิจัย : นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
คำค้น : เกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . (2559). การพัฒนาการการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเถอหางดง จังหวีดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . 2559. "การพัฒนาการการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเถอหางดง จังหวีดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . "การพัฒนาการการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเถอหางดง จังหวีดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2559. Print.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . การพัฒนาการการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเถอหางดง จังหวีดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2559.