ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างหอน้ำเย็นแบบบังคับสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างหอน้ำเย็นแบบบังคับสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
นักวิจัย : นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร
คำค้น : เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . (2558). การออกแบบและสร้างหอน้ำเย็นแบบบังคับสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . 2558. "การออกแบบและสร้างหอน้ำเย็นแบบบังคับสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . "การออกแบบและสร้างหอน้ำเย็นแบบบังคับสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2558. Print.
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . การออกแบบและสร้างหอน้ำเย็นแบบบังคับสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2558.