ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
คำค้น : การจัดการขยะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . (2558). การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . 2558. "การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . "การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2558. Print.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2558.