ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะ และการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะ และการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
นักวิจัย : นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
คำค้น : การจัดการขยะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . (2557). การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะ และการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . 2557. "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะ และการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะ และการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557. Print.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะ และการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2557.