ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2556
นักวิจัย : สุรชัย สานติสุขรัตน์ , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์
คำค้น : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรชัย สานติสุขรัตน์ , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . (2557). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2556.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรชัย สานติสุขรัตน์ , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . 2557. "ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2556".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรชัย สานติสุขรัตน์ , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . "ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2556."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557. Print.
สุรชัย สานติสุขรัตน์ , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2556. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2557.