ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบสดเสมือน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบสดเสมือน
นักวิจัย : นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร
คำค้น : เครื่องอบแห้งสมุนไพร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . (2556). การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบสดเสมือน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . 2556. "การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบสดเสมือน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . "การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบสดเสมือน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2556. Print.
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบสดเสมือน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2556.