ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุครีบในชุดอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอยล์ร้อน สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก แบบแยกส่วน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุครีบในชุดอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอยล์ร้อน สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก แบบแยกส่วน
นักวิจัย : สิทธิชัย วงศ์หน่อ , เลอศักดิ์ บุญทัน
คำค้น : วัสดุครีบในชุดอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอยล์ร้อน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิชัย วงศ์หน่อ , เลอศักดิ์ บุญทัน . (2556). การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุครีบในชุดอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอยล์ร้อน สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก แบบแยกส่วน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สิทธิชัย วงศ์หน่อ , เลอศักดิ์ บุญทัน . 2556. "การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุครีบในชุดอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอยล์ร้อน สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก แบบแยกส่วน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สิทธิชัย วงศ์หน่อ , เลอศักดิ์ บุญทัน . "การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุครีบในชุดอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอยล์ร้อน สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก แบบแยกส่วน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2556. Print.
สิทธิชัย วงศ์หน่อ , เลอศักดิ์ บุญทัน . การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุครีบในชุดอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอยล์ร้อน สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก แบบแยกส่วน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2556.