ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการของสังคม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการของสังคม
นักวิจัย : นพวรรณ บุญธรรม
คำค้น : บริหารวิชาการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพวรรณ บุญธรรม . (2555). การศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการของสังคม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นพวรรณ บุญธรรม . 2555. "การศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการของสังคม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นพวรรณ บุญธรรม . "การศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการของสังคม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2555. Print.
นพวรรณ บุญธรรม . การศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการของสังคม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2555.