ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สุรพล ดำรงกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม
คำค้น : นวัตกรรมการเรียนรู้ , พลังงานทดแทน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล ดำรงกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม . (2555). นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม . 2555. "นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม . "นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2555. Print.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม . นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2555.