ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาความพร้อมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษา สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา องค์กรการใช้บัณพิตในเขตภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาความพร้อมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษา สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา องค์กรการใช้บัณพิตในเขตภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ , สุรัสวดี อินทร์ชัย
คำค้น : สหกิจศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ , สุรัสวดี อินทร์ชัย . (2555). ศึกษาความพร้อมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษา สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา องค์กรการใช้บัณพิตในเขตภาคเหนือตอนบน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ , สุรัสวดี อินทร์ชัย . 2555. "ศึกษาความพร้อมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษา สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา องค์กรการใช้บัณพิตในเขตภาคเหนือตอนบน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ , สุรัสวดี อินทร์ชัย . "ศึกษาความพร้อมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษา สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา องค์กรการใช้บัณพิตในเขตภาคเหนือตอนบน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2555. Print.
บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ , สุรัสวดี อินทร์ชัย . ศึกษาความพร้อมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษา สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา องค์กรการใช้บัณพิตในเขตภาคเหนือตอนบน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2555.