ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอุโมงค์สำหรับแบบจำลองรถยนต์ให้เป็นระบบปิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอุโมงค์สำหรับแบบจำลองรถยนต์ให้เป็นระบบปิด
นักวิจัย : ณภาคม ศรีคช
คำค้น : แบบจำลองรถยนต์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณภาคม ศรีคช . (2554). การพัฒนาอุโมงค์สำหรับแบบจำลองรถยนต์ให้เป็นระบบปิด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ณภาคม ศรีคช . 2554. "การพัฒนาอุโมงค์สำหรับแบบจำลองรถยนต์ให้เป็นระบบปิด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ณภาคม ศรีคช . "การพัฒนาอุโมงค์สำหรับแบบจำลองรถยนต์ให้เป็นระบบปิด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2554. Print.
ณภาคม ศรีคช . การพัฒนาอุโมงค์สำหรับแบบจำลองรถยนต์ให้เป็นระบบปิด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2554.