ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการเผาขยะโดยใช้เตาเผาขยะ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการเผาขยะโดยใช้เตาเผาขยะ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
นักวิจัย : พิเชฎฐ์ พรมหดวง , ปกรณ์ โรมา , ณภาคม ศรีคช , บุญฤทธิ์ เจริญวิทย์ธนเดช , นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร
คำค้น : สิ่งแวดล้อม , เตาเผาขยะ , ผลกระทบ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิเชฎฐ์ พรมหดวง , ปกรณ์ โรมา , ณภาคม ศรีคช , บุญฤทธิ์ เจริญวิทย์ธนเดช , นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . (2554). โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการเผาขยะโดยใช้เตาเผาขยะ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พิเชฎฐ์ พรมหดวง , ปกรณ์ โรมา , ณภาคม ศรีคช , บุญฤทธิ์ เจริญวิทย์ธนเดช , นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . 2554. "โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการเผาขยะโดยใช้เตาเผาขยะ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พิเชฎฐ์ พรมหดวง , ปกรณ์ โรมา , ณภาคม ศรีคช , บุญฤทธิ์ เจริญวิทย์ธนเดช , นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . "โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการเผาขยะโดยใช้เตาเผาขยะ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2554. Print.
พิเชฎฐ์ พรมหดวง , ปกรณ์ โรมา , ณภาคม ศรีคช , บุญฤทธิ์ เจริญวิทย์ธนเดช , นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร . โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการเผาขยะโดยใช้เตาเผาขยะ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2554.