ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยแบบอบเปลือกในจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยแบบอบเปลือกในจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สุรพล ดำรงกิตติกุล , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , นพวรรณ บุญธรรม
คำค้น : การประเมินผล , แปรรูปลำไย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล ดำรงกิตติกุล , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , นพวรรณ บุญธรรม . (2554). การประเมินผลผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยแบบอบเปลือกในจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , นพวรรณ บุญธรรม . 2554. "การประเมินผลผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยแบบอบเปลือกในจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , นพวรรณ บุญธรรม . "การประเมินผลผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยแบบอบเปลือกในจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2554. Print.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , นพวรรณ บุญธรรม . การประเมินผลผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยแบบอบเปลือกในจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2554.