ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : สุรพล ดำรงกิตติกุล , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , นพวรรณ บุญธรรม
คำค้น : การอบแห้งลำไย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล ดำรงกิตติกุล , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , นพวรรณ บุญธรรม . (2554). การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , นพวรรณ บุญธรรม . 2554. "การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , นพวรรณ บุญธรรม . "การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2554. Print.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , สุรชัย สานติสุขรัตน์ , นพวรรณ บุญธรรม . การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2554.