ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานปัญหาและฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานปัญหาและฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สุรพล ดำรงกิตติกุล , คุณากร คุณาสวัสดิ์ , นพวรรณ บุญธรรม
คำค้น : นวัตกรรม , เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล ดำรงกิตติกุล , คุณากร คุณาสวัสดิ์ , นพวรรณ บุญธรรม . (2554). นวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานปัญหาและฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , คุณากร คุณาสวัสดิ์ , นพวรรณ บุญธรรม . 2554. "นวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานปัญหาและฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , คุณากร คุณาสวัสดิ์ , นพวรรณ บุญธรรม . "นวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานปัญหาและฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2554. Print.
สุรพล ดำรงกิตติกุล , คุณากร คุณาสวัสดิ์ , นพวรรณ บุญธรรม . นวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานปัญหาและฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2554.