ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน
นักวิจัย : ดวงดี แสนรักษ์ , สุรพล ดำรงกิตติกุล , นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร , นพวรรณ บุญธรรม
คำค้น : ความชื้น , ปั๊มความร้อน , ข้าวเปลือก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงดี แสนรักษ์ , สุรพล ดำรงกิตติกุล , นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร , นพวรรณ บุญธรรม . (2554). การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ดวงดี แสนรักษ์ , สุรพล ดำรงกิตติกุล , นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร , นพวรรณ บุญธรรม . 2554. "การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ดวงดี แสนรักษ์ , สุรพล ดำรงกิตติกุล , นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร , นพวรรณ บุญธรรม . "การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2554. Print.
ดวงดี แสนรักษ์ , สุรพล ดำรงกิตติกุล , นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร , นพวรรณ บุญธรรม . การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2554.