ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาปรับปรุงเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชาวบ้านที่บ้านอมมลองตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาปรับปรุงเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชาวบ้านที่บ้านอมมลองตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สิทธิชัย วงศ์หน่อ , สุรพล ดำรงกิตติกุล
คำค้น : หญ้าหวาน , เก๊กฮวย , เตาอบแห้ง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิชัย วงศ์หน่อ , สุรพล ดำรงกิตติกุล . (2554). ศึกษาปรับปรุงเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชาวบ้านที่บ้านอมมลองตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สิทธิชัย วงศ์หน่อ , สุรพล ดำรงกิตติกุล . 2554. "ศึกษาปรับปรุงเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชาวบ้านที่บ้านอมมลองตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สิทธิชัย วงศ์หน่อ , สุรพล ดำรงกิตติกุล . "ศึกษาปรับปรุงเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชาวบ้านที่บ้านอมมลองตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2554. Print.
สิทธิชัย วงศ์หน่อ , สุรพล ดำรงกิตติกุล . ศึกษาปรับปรุงเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชาวบ้านที่บ้านอมมลองตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2554.