ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเอรร์ขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ระยะที่ 1

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเอรร์ขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ระยะที่ 1
นักวิจัย : นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร , สิทธิชัย วงศ์หน่อ
คำค้น : แก๊สซิไฟเออร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร , สิทธิชัย วงศ์หน่อ . (2553). การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเอรร์ขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ระยะที่ 1.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร , สิทธิชัย วงศ์หน่อ . 2553. "การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเอรร์ขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ระยะที่ 1".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร , สิทธิชัย วงศ์หน่อ . "การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเอรร์ขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ระยะที่ 1."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2553. Print.
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร , สิทธิชัย วงศ์หน่อ . การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเอรร์ขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ระยะที่ 1. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2553.