ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาวิธีการจัดการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาวิธีการจัดการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองที่มีประสิทธิภาพ
นักวิจัย : สุรชัย สานติสุขรัตน์
คำค้น : การออกแบบ , ลำไยอบแห้ง , การจัดการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรชัย สานติสุขรัตน์ . (2553). การออกแบบและพัฒนาวิธีการจัดการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองที่มีประสิทธิภาพ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรชัย สานติสุขรัตน์ . 2553. "การออกแบบและพัฒนาวิธีการจัดการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองที่มีประสิทธิภาพ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรชัย สานติสุขรัตน์ . "การออกแบบและพัฒนาวิธีการจัดการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองที่มีประสิทธิภาพ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2553. Print.
สุรชัย สานติสุขรัตน์ . การออกแบบและพัฒนาวิธีการจัดการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองที่มีประสิทธิภาพ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2553.