ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารลุ่มน้ำปิงเก่า จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารลุ่มน้ำปิงเก่า จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , พชร หินนก
คำค้น : ลุ่มน้ำปิงเก่า , แหล่งอาหาร , ภูมิปัญญา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , พชร หินนก . (2553). การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารลุ่มน้ำปิงเก่า จังหวัดลำพูน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , พชร หินนก . 2553. "การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารลุ่มน้ำปิงเก่า จังหวัดลำพูน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , พชร หินนก . "การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารลุ่มน้ำปิงเก่า จังหวัดลำพูน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2553. Print.
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , พชร หินนก . การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารลุ่มน้ำปิงเก่า จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2553.