ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV กับน้ำมัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV กับน้ำมัน
นักวิจัย : พาณิชย์ จิตยโสธร , ณภาคม ศรีคช
คำค้น : ก๊าซNGV , เครื่องยนต์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พาณิชย์ จิตยโสธร , ณภาคม ศรีคช . (2552). การเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV กับน้ำมัน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พาณิชย์ จิตยโสธร , ณภาคม ศรีคช . 2552. "การเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV กับน้ำมัน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พาณิชย์ จิตยโสธร , ณภาคม ศรีคช . "การเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV กับน้ำมัน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2552. Print.
พาณิชย์ จิตยโสธร , ณภาคม ศรีคช . การเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV กับน้ำมัน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2552.