ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ
นักวิจัย : สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์
คำค้น : น้ำมันไบโอดีเซล , การมีส่วนร่วม , พืชทานตะวัน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . (2552). การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . 2552. "การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . "การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2552. Print.
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2552.