ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะของชุมชนแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะของชุมชนแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , สมหมาย สารมาท
คำค้น : การจัดการขยะ , การมีส่วนร่วม , เชียงใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , สมหมาย สารมาท . (2552). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะของชุมชนแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , สมหมาย สารมาท . 2552. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะของชุมชนแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , สมหมาย สารมาท . "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะของชุมชนแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2552. Print.
สุรพล ดำรกิตติกุล , นพวรรณ บุญธรรม , สมหมาย สารมาท . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะของชุมชนแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2552.