ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ลุ่มน้ำปิง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ลุ่มน้ำปิง
นักวิจัย : นพวรรณ บุญธรรม , คุณากร คุณาสวัสดิ์
คำค้น : เครือข่าย , เยาวชน , ลุ่มน้ำปิง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพวรรณ บุญธรรม , คุณากร คุณาสวัสดิ์ . (2552). โครงการเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ลุ่มน้ำปิง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นพวรรณ บุญธรรม , คุณากร คุณาสวัสดิ์ . 2552. "โครงการเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ลุ่มน้ำปิง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นพวรรณ บุญธรรม , คุณากร คุณาสวัสดิ์ . "โครงการเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ลุ่มน้ำปิง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2552. Print.
นพวรรณ บุญธรรม , คุณากร คุณาสวัสดิ์ . โครงการเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ลุ่มน้ำปิง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2552.