ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตปุ๋ยธรรมชาติจากเศษอาหารในระดับหน่วยงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตปุ๋ยธรรมชาติจากเศษอาหารในระดับหน่วยงาน
นักวิจัย : สมหมาย สารมาท , จารึก พวงสายใจ
คำค้น : การผลิตปุ๋ย , เศษอาหาร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมหมาย สารมาท , จารึก พวงสายใจ . (2551). การผลิตปุ๋ยธรรมชาติจากเศษอาหารในระดับหน่วยงาน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สมหมาย สารมาท , จารึก พวงสายใจ . 2551. "การผลิตปุ๋ยธรรมชาติจากเศษอาหารในระดับหน่วยงาน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สมหมาย สารมาท , จารึก พวงสายใจ . "การผลิตปุ๋ยธรรมชาติจากเศษอาหารในระดับหน่วยงาน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2551. Print.
สมหมาย สารมาท , จารึก พวงสายใจ . การผลิตปุ๋ยธรรมชาติจากเศษอาหารในระดับหน่วยงาน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2551.