ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและหรือผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและหรือผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
นักวิจัย : นพวรรณ บุญธรรม , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์
คำค้น : การสำรวจ , ภาวะการมีงานทำ , ผู้ใช้บัณฑิต , ผู้ประกอบการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพวรรณ บุญธรรม , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . (2551). การสำรวจภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและหรือผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นพวรรณ บุญธรรม , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . 2551. "การสำรวจภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและหรือผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นพวรรณ บุญธรรม , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . "การสำรวจภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและหรือผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2551. Print.
นพวรรณ บุญธรรม , บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ . การสำรวจภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและหรือผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2551.