ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : นพวรรณ บุญธรรม
คำค้น : สิ่งแวดล้อม , เครือข่าย , เยาวชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพวรรณ บุญธรรม . (2551). เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นพวรรณ บุญธรรม . 2551. "เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
นพวรรณ บุญธรรม . "เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2551. Print.
นพวรรณ บุญธรรม . เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2551.