ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : สุรศักดิ์ ตาน้อย
คำค้น : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ ตาน้อย . (2562). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุรศักดิ์ ตาน้อย . 2562. "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุรศักดิ์ ตาน้อย . "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
สุรศักดิ์ ตาน้อย . การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2562.