ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักในลำน้ำห้วยและพื้นที่เกษตรกรรมรอบเหมืองทองคำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักในลำน้ำห้วยและพื้นที่เกษตรกรรมรอบเหมืองทองคำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
นักวิจัย : วัลลภ ทาทอง
คำค้น : การปนเปื้อนโลหะหนัก/ลำนำฮวย/คุณภาพดิน/วังสะพุง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัลลภ ทาทอง . (2562). พื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักในลำน้ำห้วยและพื้นที่เกษตรกรรมรอบเหมืองทองคำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัลลภ ทาทอง . 2562. "พื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักในลำน้ำห้วยและพื้นที่เกษตรกรรมรอบเหมืองทองคำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัลลภ ทาทอง . "พื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักในลำน้ำห้วยและพื้นที่เกษตรกรรมรอบเหมืองทองคำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
วัลลภ ทาทอง . พื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักในลำน้ำห้วยและพื้นที่เกษตรกรรมรอบเหมืองทองคำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2562.