ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย
นักวิจัย : ภัทรธิรา ผลงาม
คำค้น : รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ผู้สูงอายุ/ชุมชนบ้านกกม่วงชี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรธิรา ผลงาม . (2562). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภัทรธิรา ผลงาม . 2562. "การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภัทรธิรา ผลงาม . "การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
ภัทรธิรา ผลงาม . การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2562.