ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาขั้นต้นของปรสิตในปลาเนื้ออ่อนประมงในแม่น้ำโขงบ้านคกเลาเหนือ จังหวัดเลย:ความชุกและความหนาแน่นของประชากร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาขั้นต้นของปรสิตในปลาเนื้ออ่อนประมงในแม่น้ำโขงบ้านคกเลาเหนือ จังหวัดเลย:ความชุกและความหนาแน่นของประชากร
นักวิจัย : ยุวลี สีเสา/เตือนใจ ศิริพาหนะกุล/โสภา ธงศิลา/สุภาวดี สำราญ/เกสร น้อยนาง/melanie gay
คำค้น : ปรสิตในปลาเนื้ออ่อน/ความชุก/ความหนาแน่นของประชากร/แม่น้ำโขง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุวลี สีเสา/เตือนใจ ศิริพาหนะกุล/โสภา ธงศิลา/สุภาวดี สำราญ/เกสร น้อยนาง/melanie gay . (2562). การศึกษาขั้นต้นของปรสิตในปลาเนื้ออ่อนประมงในแม่น้ำโขงบ้านคกเลาเหนือ จังหวัดเลย:ความชุกและความหนาแน่นของประชากร.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยุวลี สีเสา/เตือนใจ ศิริพาหนะกุล/โสภา ธงศิลา/สุภาวดี สำราญ/เกสร น้อยนาง/melanie gay . 2562. "การศึกษาขั้นต้นของปรสิตในปลาเนื้ออ่อนประมงในแม่น้ำโขงบ้านคกเลาเหนือ จังหวัดเลย:ความชุกและความหนาแน่นของประชากร".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยุวลี สีเสา/เตือนใจ ศิริพาหนะกุล/โสภา ธงศิลา/สุภาวดี สำราญ/เกสร น้อยนาง/melanie gay . "การศึกษาขั้นต้นของปรสิตในปลาเนื้ออ่อนประมงในแม่น้ำโขงบ้านคกเลาเหนือ จังหวัดเลย:ความชุกและความหนาแน่นของประชากร."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
ยุวลี สีเสา/เตือนใจ ศิริพาหนะกุล/โสภา ธงศิลา/สุภาวดี สำราญ/เกสร น้อยนาง/melanie gay . การศึกษาขั้นต้นของปรสิตในปลาเนื้ออ่อนประมงในแม่น้ำโขงบ้านคกเลาเหนือ จังหวัดเลย:ความชุกและความหนาแน่นของประชากร. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2562.