ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณที่อยู่รอบแม่น้ำเลยโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุเพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณที่อยู่รอบแม่น้ำเลยโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุเพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม
นักวิจัย : ธนัญชัย บุญหนัก/กีรติ ภูมิผักแว่น/ณัจฉรียา คำยัง
คำค้น : การพัฒนา/แบบจำลองสถานการณ์การเกิดน้ำท่วม/ระบบสารสนเทศ/โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ/ภาวะน้ำท่วม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนัญชัย บุญหนัก/กีรติ ภูมิผักแว่น/ณัจฉรียา คำยัง . (2562). การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณที่อยู่รอบแม่น้ำเลยโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุเพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธนัญชัย บุญหนัก/กีรติ ภูมิผักแว่น/ณัจฉรียา คำยัง . 2562. "การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณที่อยู่รอบแม่น้ำเลยโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุเพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธนัญชัย บุญหนัก/กีรติ ภูมิผักแว่น/ณัจฉรียา คำยัง . "การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณที่อยู่รอบแม่น้ำเลยโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุเพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
ธนัญชัย บุญหนัก/กีรติ ภูมิผักแว่น/ณัจฉรียา คำยัง . การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณที่อยู่รอบแม่น้ำเลยโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุเพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2562.