ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบใหม่
นักวิจัย : ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
คำค้น : อัลกอริทึม/โครงข่ายประสาทเทียม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ . (2562). การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบใหม่.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ . 2562. "การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบใหม่".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ . "การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบใหม่."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ . การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบใหม่. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2562.