ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
นักวิจัย : ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
คำค้น : การพยากรณ์เกรดเฉลี่ย/ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม . (2562). การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม . 2562. "การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม . "การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม . การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2562.