ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการธรรมะของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของผู้ไปร่วมทำบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการธรรมะของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของผู้ไปร่วมทำบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : อิสระพงศ์ สุธรรม
คำค้น : dhamma program , exposure , utilization , satisfaction , การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ รายการธรรมะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บุษบา สุธีธร
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/281522
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิสระพงศ์ สุธรรม . (2556). การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการธรรมะของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของผู้ไปร่วมทำบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อิสระพงศ์ สุธรรม . 2556. "การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการธรรมะของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของผู้ไปร่วมทำบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อิสระพงศ์ สุธรรม . "การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการธรรมะของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของผู้ไปร่วมทำบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Print.
อิสระพงศ์ สุธรรม . การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการธรรมะของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของผู้ไปร่วมทำบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2556.