ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดบริการสาหรับผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ: การวิจัยเชิงคุณภาพ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดบริการสาหรับผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ: การวิจัยเชิงคุณภาพ
นักวิจัย : ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ , ถาวร ล่อกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ , ถาวร ล่อกา . (2558). การจัดบริการสาหรับผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ: การวิจัยเชิงคุณภาพ.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ , ถาวร ล่อกา . 2558. "การจัดบริการสาหรับผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ: การวิจัยเชิงคุณภาพ".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ , ถาวร ล่อกา . "การจัดบริการสาหรับผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ: การวิจัยเชิงคุณภาพ."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2558. Print.
ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ , ถาวร ล่อกา . การจัดบริการสาหรับผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ: การวิจัยเชิงคุณภาพ. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2558.